7
Ekim

Cami Adabı

Yazan: admin  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 2.885 views

Her yıl Ekim ayının ilk haftası Ülkemizde “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. Camilerimiz ibadet için toplandığımız mübarek mekânlardır. Âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerde cami, “mescit” kelimesiyle ifade edilmiştir.

Mescitler Allah’ın evleri[1] ve yeryüzünün Allah’a en sevimli mekânlarıdır.[2] Camilerimiz huzur yuvası, terbiye mektebi, ilim ve irfan ocağıdır.

Camilerde uyulması gereken bir takım âdâp ve erkan vardır. Camiler nizam ve intizam yeridir. Her şeyden evvel bu mukaddes mekanlara uygun ve temiz kıyafetle girilmelidir. Elbise ve özellikle çorap temizliğine dikkat edilmelidir. Etrafı rahatsız edici kokulardan uzak durulmalı, ziyaret maksadıyla da olsa tesettüre riayet edilmelidir.

Camiye abdestli girmeye özen gösterilmeli ve girerken “Allahümmefteh lenâ ebvâbe rahmetike,” “Allah’ım bize rahmet kapılarını aç”[3] diye dua edilmelidir. Camiye girildiğinde, kerahet vakti değilse, iki rekat tahiyyatü’l mescid namazı kılınması  Peygamberimizin uygulaması ve tavsiyesidir.

Kadın ve çocuklarımızı camiye teşvik edip vaaz ve nasihatten istifade etmelerini sağlamalıyız. Peygamber Efendimizin uygulaması böyle idi.

 

 

 

Muhterem Müslümanlar!

Camide vûz-u nasihat varsa dinlenir, yoksa Kur’an okunur, zikir ve tesbihatla meşgul olunur, boş yere vakit geçirilmez.

Camide namaz kılanın önünden geçmemeye dikkat etmelidir. Birinci safta namaz kılmak daha faziletlidir. Ancak ön safa geçmek için başkalarını rahatsız etmek mekruhtur; ön safta boş yer varken arka safta namaza durmak da cami âdâbına uygun değildir. İmamın arkasındaki yer imamete ehil olanlara bırakılmalıdır.

Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Biriniz güzelce abdest alıp sırf namaz kılmak için camiye gelirse, camiye varıncaya kadar attığı her adım için bir sevap verilir, bir günahı da silinir. Camiye girdiği zaman, namaz için beklediği sürece, namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Kimseye eziyet etmezse, abdestli olursa, Melekler onun hakkında, “Allah’ım! Bu kulunu bağışla, ona merhamet et ve tövbesini kabul et” diye dua ederler.”[4]

Muhterim Cemaat!

Cami içinde yüksek sesle konuşmaktan, laubali söz ve davranışlardan sakınmalıyız. Peygamber Efendimiz bu tip davranışların ibadetin sevabını azaltacağını bildirmiştir.[5] Cep telefonlarımızı açık bırakmamalıyız, açık kalmışsa da namaz esnasında çalıyorsa hemen kapatmalıyız.

Hz. Ömer (r.a.) mescitte yüksek sesle konuşan birini “Nerede olduğunu biliyor musun? Mescitte oturan kimse, Allah Teâlâ’nın huzurunda bulunuyor demektir”[6] diyerek ikaz etmiştir.

Camiye saygıyla ve dua ile girdiğimiz gibi ayrılırken de şu duayı okuyalım:“Allahümme innî es’elüke min fadlike” “Allahım senden iyilik ve güzellikler istiyorum.”[7]

 

Muzaffer COŞKUN

Hoca Hayri Camii-İmam Hatibi- Beşiktaş/İstanbul[1] Münavi,  2/445

[2] Müslim, Mesacid 288

[3] İbn-i Mace, Mesacid 13

  [4] Ebu Dâvûd, Salât, 49

[5] Alûsi, Ruhu’l-Meani, 5/2,65

[6] Buhari Salat 83

[7] Ebû Davud, Salât 10


 Yazının Etiketleri  

Yorum yapın