22
Ağustos

Haya Hayattır

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 364 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: “Rabbim açık ve gizli kötülükleri haram kılmıştır. Günahı ve haksız yere sınırı aşmayı haram kılmıştır. Hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”[1] Devamını oku »

1
Ağustos

İbadetlerde Devamlılık

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 540 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

İbadet, Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığımızı gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimlerini ifade etmektedir. Böyle bir ibadet yalnızca Allah için yapılır.[1] Bu dünyaya gelmekten maksat yalnız yiyip-içmek ve geçici zevkleri tatmak değildir. Bu dünyaya gelişimizin asıl gayesi Allah’ı bilmek ve O’na ibadet etmektir. Nitekim Yüce Allah, “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”[2] buyurarak insanın bu dünyadaki asıl görevinin Allah’ı tanımak ve O’nun razı olduğu bir hayatı yaşamak olduğunu vurgulamaktadır. Devamını oku »

25
Temmuz

Ramazan Muhasebesi

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 282 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”

Sevgili Peygamberimiz(s.a.s) de “Allah katında amellerin en makbulü hangisidir? sorusuna“Az da olsa devamlı olandır”cevabını vermiştir. Devamını oku »

18
Temmuz

Mazlumların Ümidi Olabilmek

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 411 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti.İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz…”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Nasıl bir uzvu rahatsızlandığında bedenin diğer uzuvları uykusuzluk ve ateş ile onun için çırpınırsa, müminleri de birbirine karşı merhamet, muhabbet ve şefkat gösterme hususunda böyle bir beden bütünlüğü içerisinde görürsün.” Devamını oku »

11
Temmuz

Kimsesizlerin Kimsesi Olabilmek

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 381 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Günümüzde bencillik, bireysellik, dünyevileşme ve nemelazımcılık gibi olumsuzluklar insanoğlunu adeta esir almış durumdadır. Bu olumsuzluklar, insanı yalnızlaştırmış ve ona büyük kayıplar, yoksunluklar yaşatmıştır. Çağımızın en büyük kaybı, pek çok insanın hazzı peşinde koşarken, yaratılış hikmeti ve gayesini, hayatın anlamını unutmasıdır. Günümüzün en önemli sorunu, her türlü imkanasahip olduğu halde insanın gittikçe yalnızlaşmasıdır. Yalnızlaşmak, milyonlarca insanın içinde yapayalnız kalmaktır. Yalnızlaşmak, çevreye duyarsızlaşmak, kardeşin derdiyle hemhal olamamaktır. Yalnızlaşmak, mahrumiyet ve yoksullaşmaktır. Asıl yoksulluk da, maddi imkanlardan değil, sıcacık dostluklardan yoksun olmaktır.  Devamını oku »

4
Temmuz

İslam’da Oruç

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 376 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Oruç, İslam’ın beş temel şartlarından biri olup Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Sıhhati yerinde olan, kadın-erkek bütün mükellef mü’minlerin Ramazan ayında oruç tutması farzdır. Bu husus Kur’an-ı Kerimde: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı”[1] buyrularak tüm inananlara beyan edilmiştir. Devamını oku »

27
Haziran

Kimse Kimsesiz Kalmasın Bu Razaman ve Her Zaman

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 383 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı (bir mümin) acı çektiği zaman, bedenin diğer (organları/müminler) de uykusuz kalıp acı çekerler.”[2] Devamını oku »

20
Haziran

Camiye Koşalım Kur’an’la Buluşalım

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 402 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Gerçekten bu Kur’an, en doğru yola ulaştırır. İyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz (s.a.s)şöyle buyurmaktadır: “İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder. Ardında sadakayı cariye, yani kalıcı bir hayır bırakan kişi. İlmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan kişi. Kendisine hayır duada bulunan bir evlat yetiştiren kişi.” Devamını oku »

13
Haziran

İmanın Şubeleri

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 444 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar… İşte güven onların hakkıdır. Onlar, hidayet üzere olanlardır.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “İman, yetmiş küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi ‘La ilahe illallah’ sözüdür. En alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırıp atmaktır. Hayâ da imandan bir şubedir.”[2] Devamını oku »

6
Haziran

Dua Etmek İbadetin Özüdür

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 604 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “De ki! Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Dua, ibadetin özüdür”[2]

Kardeşlerim!

Dua, ruhun Allah’a doğru yükselişidir. Dua etmek, değer verilen bir aşkın, duyarlı olmanın ve sevmenin tecellisidir. Dua, zekânın karanlık gecesine aşkın yaptığı bir hamle ve uzattığı bir ışıktır. Aynı zamanda güvenmenin, inanmanın ve tanımanın yoludur dua. Dua ihtiyacını kendisinde öldüren bir toplum, pratikte fesat ve çöküşten korunabilecek unsurlara artık sahip değildir. Duanın etkisi bir toplumda zayıflamaya ve unutulmaya yüz tutarsa, o toplumun çöküşüne, dirençsiz kalmasına zemin hazırlanmış olur. Devamını oku »