12
Eylül

Bilgi Ahlakı

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 273 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), şöyle dua etmektedir: “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve ilmimi artır.” Devamını oku »

5
Eylül

Hac Kalbe Yolculuk

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 243 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya, gerek de uzak yollardan binekler üzerinde sana gelsinler.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “Allah tarafından kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir.”[2]buyurmaktadır. Devamını oku »

29
Ağustos

İslam’da Fetih Anlayışı

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 289 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Yüce Rabbimizin, hayat nizamı olarak insanlığa sunduğu İslam dininin her şeyi kendine özgü ve özgündür. Onun fetihleri de öyledir, zaferleri de…   İslam’a göre fetih, asla bir işgal, sömürü ve köleleştirme hareketi değildir. Keşfettiği ve ele geçirdiği yerlerdeki insanları köleleştiren, onların zenginlik kaynaklarını sömürüp onları bunca zenginlik kaynaklarına rağmen yoklukla ezen batının istila anlayışının aksine İslam, fethettiği yerlerdeki insanların onurları ile asla oynamamış, onların inanç, dil ve kültürlerini zorla değiştirme yoluna asla başvurmamıştır. Devamını oku »

22
Ağustos

Haya Hayattır

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 403 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: “Rabbim açık ve gizli kötülükleri haram kılmıştır. Günahı ve haksız yere sınırı aşmayı haram kılmıştır. Hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”[1] Devamını oku »

1
Ağustos

İbadetlerde Devamlılık

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 604 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

İbadet, Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığımızı gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimlerini ifade etmektedir. Böyle bir ibadet yalnızca Allah için yapılır.[1] Bu dünyaya gelmekten maksat yalnız yiyip-içmek ve geçici zevkleri tatmak değildir. Bu dünyaya gelişimizin asıl gayesi Allah’ı bilmek ve O’na ibadet etmektir. Nitekim Yüce Allah, “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”[2] buyurarak insanın bu dünyadaki asıl görevinin Allah’ı tanımak ve O’nun razı olduğu bir hayatı yaşamak olduğunu vurgulamaktadır. Devamını oku »

25
Temmuz

Ramazan Muhasebesi

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 314 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”

Sevgili Peygamberimiz(s.a.s) de “Allah katında amellerin en makbulü hangisidir? sorusuna“Az da olsa devamlı olandır”cevabını vermiştir. Devamını oku »

18
Temmuz

Mazlumların Ümidi Olabilmek

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 458 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti.İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz…”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Nasıl bir uzvu rahatsızlandığında bedenin diğer uzuvları uykusuzluk ve ateş ile onun için çırpınırsa, müminleri de birbirine karşı merhamet, muhabbet ve şefkat gösterme hususunda böyle bir beden bütünlüğü içerisinde görürsün.” Devamını oku »

11
Temmuz

Kimsesizlerin Kimsesi Olabilmek

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 419 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Günümüzde bencillik, bireysellik, dünyevileşme ve nemelazımcılık gibi olumsuzluklar insanoğlunu adeta esir almış durumdadır. Bu olumsuzluklar, insanı yalnızlaştırmış ve ona büyük kayıplar, yoksunluklar yaşatmıştır. Çağımızın en büyük kaybı, pek çok insanın hazzı peşinde koşarken, yaratılış hikmeti ve gayesini, hayatın anlamını unutmasıdır. Günümüzün en önemli sorunu, her türlü imkanasahip olduğu halde insanın gittikçe yalnızlaşmasıdır. Yalnızlaşmak, milyonlarca insanın içinde yapayalnız kalmaktır. Yalnızlaşmak, çevreye duyarsızlaşmak, kardeşin derdiyle hemhal olamamaktır. Yalnızlaşmak, mahrumiyet ve yoksullaşmaktır. Asıl yoksulluk da, maddi imkanlardan değil, sıcacık dostluklardan yoksun olmaktır.  Devamını oku »

4
Temmuz

İslam’da Oruç

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 417 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Oruç, İslam’ın beş temel şartlarından biri olup Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Sıhhati yerinde olan, kadın-erkek bütün mükellef mü’minlerin Ramazan ayında oruç tutması farzdır. Bu husus Kur’an-ı Kerimde: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı”[1] buyrularak tüm inananlara beyan edilmiştir. Devamını oku »

27
Haziran

Kimse Kimsesiz Kalmasın Bu Razaman ve Her Zaman

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 416 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı (bir mümin) acı çektiği zaman, bedenin diğer (organları/müminler) de uykusuz kalıp acı çekerler.”[2] Devamını oku »