27
Haziran

Kimse Kimsesiz Kalmasın Bu Razaman ve Her Zaman

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 315 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı (bir mümin) acı çektiği zaman, bedenin diğer (organları/müminler) de uykusuz kalıp acı çekerler.”[2] Devamını oku »

20
Haziran

Camiye Koşalım Kur’an’la Buluşalım

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 306 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Gerçekten bu Kur’an, en doğru yola ulaştırır. İyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz (s.a.s)şöyle buyurmaktadır: “İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder. Ardında sadakayı cariye, yani kalıcı bir hayır bırakan kişi. İlmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan kişi. Kendisine hayır duada bulunan bir evlat yetiştiren kişi.” Devamını oku »

13
Haziran

İmanın Şubeleri

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 353 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar… İşte güven onların hakkıdır. Onlar, hidayet üzere olanlardır.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “İman, yetmiş küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi ‘La ilahe illallah’ sözüdür. En alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırıp atmaktır. Hayâ da imandan bir şubedir.”[2] Devamını oku »

6
Haziran

Dua Etmek İbadetin Özüdür

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 505 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “De ki! Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Dua, ibadetin özüdür”[2]

Kardeşlerim!

Dua, ruhun Allah’a doğru yükselişidir. Dua etmek, değer verilen bir aşkın, duyarlı olmanın ve sevmenin tecellisidir. Dua, zekânın karanlık gecesine aşkın yaptığı bir hamle ve uzattığı bir ışıktır. Aynı zamanda güvenmenin, inanmanın ve tanımanın yoludur dua. Dua ihtiyacını kendisinde öldüren bir toplum, pratikte fesat ve çöküşten korunabilecek unsurlara artık sahip değildir. Duanın etkisi bir toplumda zayıflamaya ve unutulmaya yüz tutarsa, o toplumun çöküşüne, dirençsiz kalmasına zemin hazırlanmış olur. Devamını oku »

30
Mayıs

Tövbe ve İstiğfar Mevsimi Üç Aylar

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 391 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s),bir hadislerinde tövbe ve istiğfarın adabını şöyle anlatıyor:“Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekât namaz kılar ve Allah’tan mağfiret dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar.”Daha sonra Peygamberimiz (s.a.s), söylediğini teyit maksadıyla şu ayeti tilavet ediyor: “Onlar, bir kötülük yaptıklarında ya da nefislerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe ve istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.” [1] Devamını oku »

23
Mayıs

2014 Miraç Kandili

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 373 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

İslâm âlemi olarak Pazar’ı Pazartesi’yebağlayan gece mübarek MiraçKandili’ni idrak edeceğiz.

İsrâ ve Miraç, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya yaptığı, içinde pek çok ilahî hikmet ve bereketi barındıran manevî bir yolculuktur. Bu kutlu yolculuk, okuduğum ayet-i kerimede şöyle dile getirilmektedir: Devamını oku »

16
Mayıs

Müminler Tek Vücut Gibidir (Soma İçin)

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 544 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Andolsunki, biz sizi biraz korku ve açlık ile bir de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmek suretiyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele! Müminler, bir musibetle karşı karşıya kaldıklarında ‘İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn/Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz.’ derler.”[1] Devamını oku »

9
Mayıs

Trafikte Kul Haklarının Gözetilmesi

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 412 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Din, ahlak, hukuk ve âdâb-ı muâşeret olarak isimlendirdiğimiz görgü kuralları, sosyal hayatımızı düzenleyen kurallardır. Bu kurallar tüm mahlûkata karşı sevgiyi ve saygıyı; hiçbir canlının hakkını ihlal etmeden hak ve istikamet üzere yaşamayı gerekli kılmaktadır. Sosyal düzeni sağlamada en çok hak ihlâllerinin gerçekleştiği alan ise, trafik kurallarına uyulmaması neticesinde yaşanan acılardır. Devamını oku »

2
Mayıs

Kesintisiz Hayır İşleme Bilinci Vakıflar

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 525 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

İyilik ve hayırda yarışmak, Allah yolunda harcamada bulunmak ve toplumdaki kimsesiz, fakir ve düşkünlere yardım elini uzatmak, Kur’an-ı Kerim’in en çok üzerinde durup teşvik ettiği hususlardandır. Birçok ayet ve hadis, kalıcı olanın, bu tür hayır ve yatırımlar olduğunu bildirmektedir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: Devamını oku »

25
Nisan

Üç Aylara Girerken

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 725 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Zaman içerisinde kirlenmeye ve kararmaya başlayan kalplerimizi; tekrar temizleyecek ve aydınlatacak olan kandilleri içinde bulunduran üç aylara kavuşmak üzereyiz. Bu ayları kıymetli kılan Ramazanın habercisi olmalarıdır. Ramazan ayını kıymetlendirense, Kuran-ı Kerimin bu ayda inmeye başlamasıdır. Yani Ramazan ayının, Kur’an ayı olmasıdır. Devamını oku »