21
Kasım

Hayır Hazineler Dolusudur

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 63 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Hayra vesile olan, o hayrı işleyen gibi sevap kazanır” Devamını oku »

14
Kasım

Bid’at ve Hurafeler

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 44 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

İnsanlığın kıyamete kadar karşılaşabileceği problemleri çözebilecek gerekli temel esasları ortaya koymuş olan İslam, başlangıçtan itibaren dinin özüne ters düşen ve sonradan dine sokulmaya çalışılan bidat ve hurafelerle mücadele etmiştir. Dinimizin aslından olmayan, Kitap ve sünnete aykırı olarak icat edilen şeylere bid’at denir. Diğer bir ifadeyle bid’at, Kur’an-ı Kerim’in açık hükümlerine, Sevgili Peygamberimiz’in sünnetine, ashab, tabiin ve İslam âlimlerinin genel görüşlerine tamamen aykırı olarak sonradan ortaya çıkan davranış ve işler demektir.
Hurafe ise bilim ve mantık açısından temeli olmayan, yüce dinimiz İslam’ın getirdiği tevhid inancıyla bağdaşmayan, bilinçli veya bilinçsiz olarak dine sonradan sokulmaya çalışılan yanlış düşünce, davranış ve fiillere denmektedir.

Kıymetli Kardeşlerim!
Cenab-ı Hakk, “Peygamber size ne emrettiyse ona sarılın, neyi de size yasak ettiyse onu bırakın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir.” buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz (sav) de “İşlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenlerdir” ; “Sonradan ihdas edilen her şey bid’attır” ve “Her bid’at dalâlettir (sapıklıktır).” Buyurmuştur.

Günümüzde bazı yerlerde İslam’ın temel esaslarına aykırı olan bidat ve hurafelerin dini birer esasmış gibi yaşatılmaya çalışıldığı zaman zaman görülmektedir. Örneğin türbelere adak adayıp dilekte bulunmak, mum yakmak, ağaçlara, kabirlere çabut ve bez bağlamak, para asmak, cami veya kabirlere çocuk olsun diye çocuk arabası bırakmak, yıldız ve burç falına ve falcılara inanmak, cin çıkarmak, nazardan korunmak için nazar boncuğu takmak, kurşun döktürmek, dövme yaptırmak, cenazeyi götürürken alkış tutup tabut üzerine çiçek atmak gibi nice bid’at ve hurafenin yüce dinimiz İslam’ın kutsal öğretileriyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bunların tevhid inancına tamamen aykırı fiil ve davranışlar olduğu görülmektedir. Çünkü İslam inancına göre dualar sadece Cenab-ı Hakk’a arz edilir. O’na ibadet edilip O’ndan yardım beklenir.

Aziz Kardeşlerim!
Allah ve Resulü’nün yolundan gidilir, Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdeki mesajlara kulak verilirse, bid’at ve hurafelere düşmek ve inanmaktan kurtulunur. Bize düşen görev, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i, Sevgili Peygamberimiz’in örnek hayatını ve İslam’ın esaslarını okuyup araştırarak öğrenmek ve öğrendiklerimizle yaşamaya gayret etmektir.
İmam Malik’e ulaştığına göre, Hz. Peygamber (as) şunu söylemiştir: “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın Kitab’ı ve Resûlünün sünneti.”
Yüce Rabbimizin bizim hayatımız için indirmiş olduğu esaslara sımsıkı sarılmayı, dinden olmayan, vahye dayanmayan bütün bid’at ve hurafelerden sakınmayı ihmal etmeyelim. Bid’at ve hurafelerin bizi dinimizin özünden uzaklaştırdığını, sapıklığa ve karanlığa götürdüğünü unutmayalım.
Hutbemi konuyla ilgili bir hadis-i şerif meali ile bitirmek istiyorum. “Kim dinimizden olmayan bir şeyi ihdas ederse, (uydurursa) o reddedilir. Bir kimse dinimize uymayan bir amel yaparsa, o kabul edilmez” buyurmuşlardır.
Hazırlayan: Ali İhsan GÜRBÜZ
Unvanı : Yazı Çayır Köyü İ.H.
K U L U/ KONYA
Konya Müftülüğü’nün 04.10.2013 Tarihli Hutbesidir

7
Kasım

Muharrem Ayı ve Aşürenin Önemi

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 147 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

“Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, Aylar bize hep muharrem oldu!

Akşam ne güneşli bir geceydi, Eyvah o da leyl-i mâtem oldu.”

Akif seneler önce yazdığı, “Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi” isimli şiirine bu beyitler ile başlar.

Alvarlı Efe Hazretleri de:

Bu gün mâh-ı Muharremdir, muhibb-i hanedan ağlar.

Bu gün eyyam-ı matemdir, bu gün âb-ı revan ağlar. diyerek hüznünü ifade eder. Devamını oku »

31
Ekim

Ortak Hüzün ve İbret Ayı Muharrem

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 176 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın…”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Birbirinizle ilgiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.” Devamını oku »

24
Ekim

Hicret Fıtrata Yapılan Yolculuk

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 189 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah’ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.”

Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de şöyle buyurmaktadır: “Müslüman, elinden ve dilinden diğer müslümanların emin oldukları kimsedir. Muhacir ise Allah’ın yasakladığı şeyleri terk edendir.” Devamını oku »

17
Ekim

Arşın Gölgesindeki Gençlik

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 306 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum  ayet-i  kerimede  Yüce  Rabbimiz  şöyle

buyuruyor: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı

bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “İnsanoğluna beş şeyden hesap sorulmadıkça kıyamet günü hiçbir tarafa hareket etmeyecektir; Ömrünü  nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerde yıprattığından, malını nerden kazanıp nerde harcadığından öğrendiği bilgilerle yaşayıp yaşamadığından.” Devamını oku »

10
Ekim

Biz Kardeşiz

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 342 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Asırlar    önce    Peygamber    Efendimiz    (s.a.s)’in kardeşliğe ilişkin şu sözlerine   gelin hep birlikte kulak verelim:

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnızlığa terk etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir…” Devamını oku »

3
Ekim

Kurban Allah’a Yakın Olmak İçindir

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 154 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:“Kurbanlarınne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır; Allah’a ulaşan yalnızca takvanızdır.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:“Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü bütün uzuvlarıyla (sevap olarak) gelir. Kurban, henüz kanı yere düşmeden, Allah tarafından kabul edilir. Bu yüzden gönül rahatlığıyla kurbanlarınızı kesin.” Devamını oku »

26
Eylül

İş ve Ticaret Ahlakı Ahilik

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 207 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Okuduğum âyeti kerimede Yüce Mevlamız, Kerim Kitabında şöyle buyurmaktadır: “İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), şöyle buyurmaktadır: “Çalışana ücretini, teri kurumadan önce veriniz.” Devamını oku »

19
Eylül

Şehitlik ve Gazilik

Yazan: adminYazar bilgileri  |  Kategori: Hutbeler  |  Okunma: 272 views Yazıları küçült Yazı boyutu Yazıları BÜYÜT

Allah’ın rızası doğrultusunda mukaddes değerler için canını feda eden kişiye şehit, şehit olmayı istemesine rağmen hayatta kalan kişiye de gazi denir. Gazi de şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek için savaştığından şehitler derecesinde kabul edilmiştir. Devamını oku »